Upphandlande organisation: Uppsala Kommuns Sport & Rekreationsfastigheter AB

Observera att information om var anbud lämnas in finns i upphandlingsdokumenten för respektive upphandlingsannons.

Visa pågående upphandlingar
Visa aktiva avtal
Uppsala Kommuns Sport & Rekreationsfastigheter AB
556911-0744
  
SWEDEN
Visa på stor karta
SE