Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling:Dagverksamhet för äldre kommer inte längre att vara aktuellt för LOV ansökningar då verksamhet framöver kommer upphandlas enligt LOU.

Visa pågående upphandlingar