Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Nytt underlag finns på Kommers där insatsen boendestöd separerats i enskild ansökan.

Visa pågående upphandlingar