Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Då inga giltiga anbud inkommit efter annonsering övergick kommunen till ett förhandlat förfarande utan annonsering. Förhandlingar med kontaktade leverantörer har inte resulterat i något avtal då ingen leverantör uppfyller samtliga ställda skakrav och kommunen beslutar här med att avbryta upphandlingen av "Biogasdriven Lastväxlare".

Visa pågående upphandlingar