Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Upphandlande myndighet avbryter upphandlingen på grund av felaktigt utformad utvärderingsmodell. Upphandlande myndighet har för avsikt att annonsera om upphandlingen.

Visa pågående upphandlingar