Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Meddelande om avbrytande av upphandling, Fastighetssystem dnr 00079/2018 Fastighetsförvaltningen, genom Inköpsenheten, genomför rubricerad upphandling av Fastighetssystem, dnr 00079/2018. Upphandlande myndighet har upptäckt brister i upphandlingsdokumentet. Med hänvisning till ovanstående har Fastighetsförvaltningen beslutat att avbryta upphandlingen Fastighetssystem, dnr 00079/2018. Ny upphandling kommer annonseras inom kort. Vi beklagar den olägenhet som uppstått. Avtalsspärr Från det att den upphandlande myndigheten meddelat leverantörerna om avbrytande av upphandling inträder en avtalsspärr. Avtalsspärren gäller från och med 2018-12-05 till och med 2018-12-14. Helsingborgs stad, 2018-12-04

Visa pågående upphandlingar