Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Hej! Upphandlande myndighet har efter kvalificering fattat beslutet om att enbart ett av det inkomna anbudsansökningar uppfyller alla kvalificeringskrav. Att enbart gå vidare med en anbudsansökan resulterar i bristande konkurrens. Av detta skäl kommer upphandlingen avbrytas och göras om. Alla inkomna anbudsansökningar kommer att sekretessbeläggas för att bibehålla fortsatt konkurrens i kommande upphandling. Hälsningar Måns Jacobsson Upphandlare Uppsala Kommun

Visa pågående upphandlingar