Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling: Beslut om att avbryta upphandling Beslut Bodens kommun Org. Nr 212000–2767 nedan Kommunen har beslutat att avbryta upphandlingen 2018-PC, surfplattor, bildskärmar och tillbehör. Anledningen till detta beslut är att Kommunen avser exkludera surfplattor från denna upphandling och istället avropa detta tillsammans med mobiltelefoner från Norrbottens e-nämnds avtal ”Mobila enheter med tillbehör och funktionsupprätthållande tjänster”. För att täcka det akuta behovet av surfplattor kommer Kommunen att direktupphandla detta omgående. Kommunen avser att snarast annonsera upphandling PC, bildskärmar och tillbehör på nytt. Boden 2018-12-06 Theresa Hägglund Upphandlingschef

Visa pågående upphandlingar