Åtkomst begränsad

Upphandlingen är avbruten. Meddelande från upphandlaren om avbruten upphandling:Pågående upphandling kommer att avbrytas på grund av att en del otydligheter framkommit avseende obligatoriska krav vilket medför att inlämnade anbud inte kommat att kunna bedömas på ett korrekt sätt. Förfrågningsunderlaget kommer att genomgå en revidering och förväntas att på nytt kunna publiceras inom kommande veckor.

Visa pågående upphandlingar