[2018/318] Stationstankning och bulkleveranser av drivmedel och eldningsolja

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018/318

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är SRV återvinning AB.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
09100000-0 - Bränslen
09120000-6 - Gasformiga bränslen
09130000-9 - Petroleum och destillat
09134230-8 - Biodiesel
09134232-2 - Biodiesel (B100)
09135100-5 - Eldningsolja
09200000-1 - Petroleum-, kol- och oljeprodukter
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.