[2018-0624] Grönyteskötsel 2019

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0624

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
77300000-3 - Trädgårdstjänster
77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden
77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker
77312000-0 - Ogräsröjning
77312100-1 - Ogräsbekämpning
77313000-7 - Parkskötsel
77314000-4 - Markskötsel
77314100-5 - Anläggning av gräsmattor
77315000-1 - Sådd
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.