[KLF 2019/1] Livsmedel exklusive transport

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KLF 2019/1

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Luleå Kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
03142300-1 - Animaliska livsmedel
15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d
15100000-9 - Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15800000-6 - Diverse livsmedel
15890000-3 - Diverse livsmedel och torrvaror
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.