[23660] Renovering av vattenledning

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 23660

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 6/20/2019. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Urvalsförfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.