[1717-2019] Fikabröd

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 1717-2019

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 6/20/2019. Anbudet ska var giltiga till 10/20/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Havs- och vattenmyndigheten.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d
15810000-9 - Brödprodukter, färska bakverk och kakor
15811000-6 - Brödprodukter
15811100-7 - Bröd
15811500-1 - Färdiga brödprodukter
15812000-3 - Bakverk och kakor
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.