[1/2019] Mark och anläggningsarbete

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 1/2019

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 6/27/2019. Anbudet ska var giltiga till 9/27/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Enköpings Hyresbostäder.
Utförandeort är Sverige, Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45236000-0 - Markanläggning
45236210-5 - Markanläggning för lekplats
45236230-1 - Markanläggning för trädgårdar
45236250-7 - Markanläggning för parker
Nuts
SE - Sverige
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.