[UPH-2018-0045] AV- och kontorstjänster

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UPH-2018-0045

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 7/1/2019. Anbudet ska var giltiga till 10/2/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Lejonfastigheter.
Utförandeort är Östergötlands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
15861000-1 - Kaffe
30123000-7 - Kontors- och företagsmaskiner
32321200-1 - Audiovisuell utrustning
32323300-6 - Videoutrustning
32342400-6 - Ljudanordningar
32342410-9 - Ljudutrustning
51313000-9 - Installation av ljudutrustning
51620000-4 - Installation av kontorsutrustning
Nuts
SE123 - Östergötlands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.