Rent och snyggt i Helsingborgs Hamn, Version 2

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 6/28/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/30/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs hamn.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
90500000-2 - Avfallstjänster
90510000-5 - Avfallshantering
90511300-5 - Insamling av avfall
90512000-9 - Avfallstransport
90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall
90513900-5 - Hantering av slam
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.