[UH-19-20958] Utbyggnad av allmänna anläggningar - Tvåhus

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UH-19-20958

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 6/26/2019. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Urvalsförfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Håbo kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45233120-6 - Vägbygge
45236000-0 - Markanläggning
71242000-6 - Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.