[GSN-2017-2869 ] Utförandeentreprenad avseende nyanläggning av gator och VA-ledningar inom Rosendal etapp 5:1.1

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : GSN-2017-2869

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 7/4/2019. Anbudet ska var giltiga till 1/4/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45112000-5 - Grävning och schaktning
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232440-8 - Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45236000-0 - Markanläggning
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.