[Westkomp 0.1-007] Kompetensutveckling/utbildning inom digital kompetens (höst 2019) - Skapa/Driva E-handel, Digitaliseringen av den fysiska butiken

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Westkomp 0.1-007

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 6/28/2019. Anbudet ska var giltiga till 8/31/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Nätverk Westum.
Utförandeort är Västsverige.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
79632000-3 - Utbildning av personal
80000000-4 - Undervisning och utbildning
80500000-9 - Utbildningstjänster
80511000-9 - Personalutbildning
Nuts
SE23 - Västsverige

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.