[GSN-2018-1532] Upphandling av markentreprenad för del av Gamla Uppsalagatan/Iduns väg, Kv. Leopold och Gamla Uppsala 21:20

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : GSN-2018-1532

Meddelande om kommande upphandling: På den här upphandlingen finns en förhandsannons. Enligt förhandsannonsen beräknas upphandlingsdokumenten att bli tillgängliga 9/16/2019 men observera att detta kan komma att ändras. Du kan se detaljer om förhandsmeddelandet och hittar kontaktuppgifter genom att klicka på förhandsannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.