[2018-0691] Mekaniska verkstadstjänster 2019

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0691

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 8/15/2019. Anbudet ska var giltiga till 2/15/2020. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
50500000-0 - Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50510000-3 - Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare
50511000-0 - Reparation och underhåll av pumpar
50511100-1 - Reparation och underhåll av vätskepumpar
50512000-7 - Reparation och underhåll av ventiler
50513000-4 - Reparations- och underhållstjänster avseende kranar/tappar
50514000-1 - Reparation och underhåll av metallbehållare
50514100-2 - Reparation och underhåll av tankar
50514200-3 - Reparation och underhåll av reservoarer
50514300-4 - Reparation av muffar
50531000-6 - Reparation och underhåll av icke-elektriska maskiner
50531100-7 - Reparation och underhåll av varmvattenberedare
50531300-9 - Reparation och underhåll av kompressorer
50531400-0 - Reparations- och underhållstjänster avseende kranar
50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50712000-9 - Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll
51120000-9 - Installation av maskinteknisk utrustning
51210000-7 - Installation av mätutrustning
51220000-0 - Installation av kontrollutrustning
51230000-3 - Installation av testutrustning
51500000-7 - Installation av maskiner och utrustning
51800000-0 - Installation av metallbehållare
51810000-3 - Installation av tankar
51820000-6 - Installation av reservoarer
65100000-4 - Vattendistribution och tillhörande tjänster
65110000-7 - Vattendistribution
65111000-4 - Dricksvattendistribution
65120000-0 - Drift av vattenreningsanläggning
65130000-3 - Drift av vattenförsörjningsanläggning
65200000-5 - Gasdistribution och tillhörande tjänster
65210000-8 - Gasdistribution
65400000-7 - Andra energikällor – försörjning och distribution
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.