[KSN-2017-0058 ] Upphandling av HR och löneadministrativt lösning och partner

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSN-2017-0058

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 2018-08-31. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Förhandlat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Sverige.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
48450000-7 - Programvara för tidsredovisning eller personal
72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72210000-0 - Programmering av programpaket
72250000-2 - System- och stödtjänster
72410000-7 - Leverantörstjänster
72510000-3 - Administrativa tjänster för datorer
79211110-0 - Lönehantering
79631000-6 - Personaltjänster och lönehantering
Nuts
SE - Sverige

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.