[KS/2017:586 050] Fastighetstekniska arbeten 2018

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS/2017:586 050

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-02-05. Anbudet ska var giltiga till 2018-05-05. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Osby kommun.
Det här är en samordnad upphandling där även Osbybostäder AB, ingår.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning
42510000-4 - Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211200-1 - Byggnation av servicehus
45211300-2 - Byggnation av bostäder
45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
45212100-7 - Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar
45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212300-9 - Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader
45212500-1 - Ombyggnad av kök eller restaurang
45214000-0 - Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45215200-9 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten
45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9 - Eltekniska installationer
45320000-6 - Isoleringsarbeten
45330000-9 - Rörmokeriarbeten
45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad
45453000-7 - Reparation och renovering
45453100-8 - Renoveringsarbeten
45454000-4 - Ombyggnadstjänster
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.