[2018-2] Anläggningsentreprenad

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-2

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2021-03-28. Anbudet ska var giltiga till 2021-09-05. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Dynamiskt inköpssystem.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Tierps kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45233251-3 - Nybeläggning
45236000-0 - Markanläggning
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.