[ICB No.: 001/E-Learning – ACA / 2018] Development, Production and Roll-Out of E-Learning Programmes

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : ICB No.: 001/E-Learning – ACA / 2018

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-05-23. Anbudet ska var giltiga till 2018-11-30. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Generell upphandling.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Sida cooperation partner.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
48190000-6 - Programvara för undervisning
72246000-1 - Konsulttjänster för system
72322000-8 - Datahantering
72510000-3 - Administrativa tjänster för datorer
72590000-7 - Professionella datorrelaterade tjänster
79411100-9 - Konsulttjänster för företagsutveckling
79632000-3 - Utbildning av personal
79633000-0 - Personalutveckling
80420000-4 - E-lärande
80511000-9 - Personalutbildning
80521000-2 - Utbildningsprogram
80531200-7 - Teknisk yrkesutbildning
80533000-9 - Introduktion och utbildning av datoranvändare
92111100-3 - Produktion av instruktionsfilm och videoband
92312212-0 - Tjänster i samband med framställning av manualer
98200000-5 - Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
98300000-6 - Diverse tjänster

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.