[KS2018/0805] Infrastruktur för nytt bostadsområde, Nordtag

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS2018/0805

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-20. Anbudet ska var giltiga till 2018-12-18. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kungälvs kommun.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45112000-5 - Grävning och schaktning
45112400-9 - Grävning
45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
45232300-5 - Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar
45236000-0 - Markanläggning
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.