[KS 2018/461] Norra Älvstråket, VA-utbyggnad

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2018/461

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-15. Anbudet ska var giltiga till 2018-11-13. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45232421-9 - Reningsverk
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45232440-8 - Anläggningsarbeten för avloppsledningar
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.