[2018-0259] Transport av avloppsslam från Kungsängsverket till Hovgården

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0259

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-07-02. Anbudet ska var giltiga till 2019-02-01. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
90430000-0 - Bortskaffande av avloppsvatten
90500000-2 - Avfallstjänster
90510000-5 - Avfallshantering
90513700-3 - Transport av slam
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.