Vill du bli leverantör till Östhammars kommun?

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-09-16. Anbudet ska var giltiga till 2018-09-19. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Informationsförfrågan.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östhammars kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d
22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter
24000000-4 - Kemiska produkter
30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
31000000-6 - "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning"
32000000-3 - Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
34000000-7 - Transportutrustning och transporthjälpmedel
35000000-4 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
37000000-8 - Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
41000000-9 - Uppsamlat och renat vatten
42000000-6 - Industrimaskiner
43000000-3 - Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
44000000-0 - "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)"
45000000-7 - Anläggningsarbete
48000000-8 - Programvara och informationssystem
50000000-5 - Reparation och underhåll
51000000-9 - Installation (utom programvara)
55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)
63000000-9 - "Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster"
65000000-3 - El-, vatten- och energiverk
66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster
70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
80000000-4 - Undervisning och utbildning
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
92000000-1 - Fritids-, kultur- och sporttjänster
98000000-3 - Andra samhälleliga och personliga tjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.