[Dnr 2018-104] Schaktfri ledningsdragning med styrd borrning

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr 2018-104

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-14. Anbudet ska var giltiga till 2018-11-14. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Skåne Blekinge Vattentjänst AB.
Det här är en samordnad upphandling där även Osby kommun, Östra Göinge kommun, ingår.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
44160000-9 - Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232150-8 - Arbeten för vattenledningar
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.