[KS 2018/615] Bodens Energi Torpgärdan 4:41, Boden, Om- och tillbyggnad 2018

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2018/615

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-07-03. Anbudet ska var giltiga till 2018-09-01. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000-9 - Rörmokeriarbeten
45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45332000-3 - VA- och dräneringsarbeten
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad
45440000-3 - Målning och glassättning
45450000-6 - Övriga färdigställande byggnadsarbeten
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.