[KS 2018/607] Bodens Stadshus, Ombyggnad tak Hus B, C, D & E

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2018/607

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-22. Anbudet ska var giltiga till 2018-10-21. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
44112400-2 - Yttertak
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45261000-4 - Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261100-5 - Taklagsarbete
45261200-6 - Takläggning och takmålning
45261210-9 - Takläggningsarbete
45261213-0 - Läggning av takplåt
45261214-7 - Läggning av asfaltpapp
45261300-7 - Plåtslageri och uppförande av stuprännor
45442100-8 - Målning
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.