[KSN-2018-1623] Upphandling ramavtal beläggningsarbeten

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSN-2018-1623

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-23. Anbudet ska var giltiga till 2018-11-30. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Det här är en samordnad upphandling där även Fyrishov, Uppsala Kommuns Sport & Rekreationsfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Vatten, ingår.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45233228-3 - Ytbeläggningsarbete
45233251-3 - Nybeläggning
45233252-0 - Ytbehandling av gator
45233253-7 - Ytbehandling av gångvägar
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.