[KSTFU/2018:224 ] Markberedning och betongplatta - ny matsal Väsbyskolan

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSTFU/2018:224

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-15. Anbudet ska var giltiga till 2018-11-15. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands Väsby.
Utförandeort är Stockholm, Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
44114000-2 - Betong
44114250-9 - Betongplattor
45112000-5 - Grävning och schaktning
45112360-6 - Återställande av mark
45223500-1 - Konstruktioner av armerad betong
45236000-0 - Markanläggning
45262310-7 - Arbete med armerad betong
45262320-0 - Putsning och avjämning
45262321-7 - Golvavjämning
Nuts
SE11 - Stockholm
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.