[UH-18-96] Utförandeentreprenad Aktivitetspark, Råbyplan i Upplands-Bro kommun

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UH-18-96

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-13. Anbudet ska var giltiga till 2018-12-13. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands-Bro kommun.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
39293400-6 - Konstgjord gräsmatta
45212220-4 - Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar
45236110-4 - Markanläggning för idrottsplatser
45236200-2 - Markanläggning för fritidsanläggningar
77314100-5 - Anläggning av gräsmattor
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.