[Dnr 2018-106] Strategisk samverkan VA-infrastruktur

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr 2018-106

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-09-03. Anbudet ska var giltiga till 2019-01-03. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Skåne Blekinge Vattentjänst AB.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp
45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45252120-5 - Byggnation av anläggning för behandling av vatten
45252126-7 - Byggnation av reningsanläggning för dricksvatten
45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.