[KSN-2018-1832] IT-lösning för naturvärdesdata, uppdatering och klassificering av befintlig data samt kompletterande inventering av naturobjekt

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSN-2018-1832

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-08-24. Anbudet ska var giltiga till 2019-02-24. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
48613000-8 - Elektronisk databehandling
77231400-2 - Skogsinventering
90712400-5 - Strategisk planering för hantering eller bevarande av naturresurser
92534000-3 - Tjänster för skydd av vilda djur och växter
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.