[2018-0702] Byggnadsarbeten

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0702

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-09-30. Anbudet ska var giltiga till 2018-12-29. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Perstorps kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214500-5 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fortbildning
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar
50324200-4 - Förebyggande underhåll
50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.