[TF 2018/478] Ramavtal Slamsugning och spolning av ledningsnät samt transport av slam 2019

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : TF 2018/478

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Enköpings Kommun.
Det här är en samordnad upphandling där även Håbo kommun, ingår.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
42997100-2 - Maskiner för besiktning av insidan av rörledningar
44130000-0 - Avloppshuvudledningar
76600000-9 - Besiktning av rörledningar
90513600-2 - Avlägsnande av slam
90513700-3 - Transport av slam
90513900-5 - Hantering av slam
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.