Nytt ställverk på Hovgården ÅVC Uppsala

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-23. Anbudet ska var giltiga till 2019-02-23. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
44200000-2 - Konstruktionsprodukter
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
45231400-9 - Anläggningsarbeten för kraftledningar
45232221-7 - Transformatorunderstation
45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311100-1 - Indragning av elektriska ledningar
45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9 - Eltekniska installationer
45315300-1 - Anläggningar för elförsörjning
45315400-2 - Högspänningsanläggningar
45317200-4 - Elinstallation av transformatorer
45317300-5 - Elinstallation av utrustning för eldistribution
45340000-2 - Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
65300000-6 - Eldistribution och tillhörande tjänster
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.