[2018-0511] Slam och latrin-transporter 2019

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0511

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-20. Anbudet ska var giltiga till 2019-05-20. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90500000-2 - Avfallstjänster
90510000-5 - Avfallshantering
90511300-5 - Insamling av avfall
90512000-9 - Avfallstransport
90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall
90513600-2 - Avlägsnande av slam
90513700-3 - Transport av slam
90513900-5 - Hantering av slam
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.