[SBF 2018/1390-2.6.1.2] Rivning Furuparken Berget, Kv. Konsulenten 6 Luleå

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : SBF 2018/1390-2.6.1.2

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-10-29. Anbudet ska var giltiga till 2018-12-28. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.Observera att sista anbudsdag har passerat och att det inte längre går att lämna in anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Luleå Kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45111100-9 - Rivning
45111200-0 - Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45112360-6 - Återställande av mark
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.