[2018-0465] Reklam- och kommunikationstjänster

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0465

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-28. Anbudet ska var giltiga till 2019-05-28. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
22462000-6 - Reklammaterial
79340000-9 - Reklam och marknadsföring
79341000-6 - Reklam
79341100-7 - Reklamrådgivning
79341200-8 - Managementtjänster avseende reklam
79341400-0 - Reklamkampanjer
92111210-7 - Reklamfilmsproduktion
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.