[2018-1024] Maskintjänster och Markarbeten

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-1024

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-26. Anbudet ska var giltiga till 2019-02-24. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Perstorps kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
43310000-9 - Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten
45000000-7 - Anläggningsarbete
45223700-3 - Anläggning av rastplats
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232451-8 - Dränerings- och markanläggningar
45262700-8 - Ombyggnadsarbete
45453100-8 - Renoveringsarbeten
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.