[2018-0577] Ledningsflytt och utbyggnad av gata vid Kvarngärdet 60:1 m.fl.

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0577

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-12-21. Anbudet ska var giltiga till 2019-04-25. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
45233224-5 - Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält
45233262-3 - Anläggningsarbeten för gågator
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.