[Dnr 2018-0258] Upphandling av huvudkonsult för lokaliseringsutredning, framtagande av layout/principförslag mm (option) av Uppsalas tredje vattenverk

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr 2018-0258

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-12-10. Anbudet ska var giltiga till 2019-03-10. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster
71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster
71315200-1 - Byggkonsulttjänster
71321300-7 - Konsulttjänster inom VA
71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
90713100-9 - Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.