[KS 2018/1050] BNF - BY 111 - Ombyggnad till korttidsboende

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2018/1050

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-12-18. Anbudet ska var giltiga till 2019-02-16. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45111100-9 - Rivning
45112500-0 - Schaktning
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45215200-9 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten
45215210-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45312100-8 - Installation av brandlarmssystem
45313100-5 - Hissinstallationer
45315100-9 - Eltekniska installationer
45330000-9 - Rörmokeriarbeten
45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
45420000-7 - Snickerimonteringar
45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad
45440000-3 - Målning och glassättning
51900000-1 - Installation av styr- och reglersystem
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.