[KSTFU/2018:424 ] Upphandling av stomme, stomkomplettering samt finplanering för nytt LSS boende i Odenslunda

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSTFU/2018:424

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-12-20. Anbudet ska var giltiga till 2019-03-20. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Upplands Väsby.
Utförandeort är Stockholm, Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45112360-6 - Återställande av mark
45113000-2 - Tomtarbeten
45215200-9 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten
45215210-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
85311200-4 - Social omsorg för handikappade
Nuts
SE11 - Stockholm
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.