[KTN-2018-0604] Drift och skötsel av Caféverksamhet i Stadsbiblioteket, Uppsala

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KTN-2018-0604

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
55312000-0 - Allmänna serveringstjänster
55330000-2 - Kafeteriaverksamhet
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.